+
пользователей всего
млн. $
на торговых
счетах

Widżet "Skaner"

Instrument handlowy pomaga wybrać akcje na podstawie danych fundamentalnych. Możesz tworzyć własne filtry i kolumny w widżecie, a także wyświetlać tylko listę aktywów lub górny panel.

Виджет “Кросс-курavсы валют”

Ten instrument pokazuje notowania walut w porównaniu z innymi walutami. A co najważniejsze, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym.